Articole

Tot ce trebuie să știți despre certificarea ISO 50001 pentru managementul energiei

iso 50001

Ce este ISO 50001?

ISO 50001 este un standard internațional pentru sistemele de management al energiei. Acest standard furnizează o structură și un cadru pentru organizații, indiferent de dimensiunea și sectorul în care activează, pentru a dezvolta, implementa, menține și îmbunătăți managementul energiei. Scopul principal al ISO 50001 este de a ajuta organizațiile să își reducă consumul de energie, costurile asociate și impactul lor asupra mediului în același timp.

iso 50001

Cum obțineți certificarea?

 1. Toată lumea trebuie să fie implicată. Conducerea companiei trebuie să fie angajată în implementarea unui sistem de management al energiei conform ISO 50001. Este important ca liderii să înțeleagă beneficiile pe care le aduce certificarea și să aloce resursele necesare pentru acest proces. De asemenea, personalul trebuie să fie conștient de noile cerințe și să fie pregătiți să le respecte. Pregătirea ar trebui să fie adecvată pentru a garanta înțelegerea standardului și a rolului fiecărei persoane în sistemul de management al energiei.
 2. Formați o echipă responsabilă cu implementarea standardului ISO 50001. Acest lucru ar trebui să includă un responsabil cu managementul energiei, care va coordona eforturile.
 3. Dezvoltați documentația: Creați documentația necesară pentru a susține sistemul de management al energiei, cum ar fi politica energetică, proceduri, instrucțiuni de lucru, și alte documente relevante.
 4. Evaluați, implementați, reevaluați
   • Realizați o evaluare inițială a stadiului actual al managementului energiei în companie. Acest pas vă va ajuta să identificați zonele care necesită îmbunătățiri și să stabiliți obiectivele și țintele pentru certificare.

Audit energetic

Echipa de specialiști din cadrul Quartz Matrix realizează diverse audituri energetice industriale ce vizează instalațiile cu potențialul cel mai ridicat de eficiență energetică. În urma efectuării unor măsurători/calcule/analize complexe în punctele cheie ale sistemului de distribuție și consum, soluțiile identificate se concretizează în Planul de măsuri și acțiuni pentru creșterea eficienței energetice
Solicitați audit

 

   • Puteți începe să implementați și să urmăriți procesele și practicile stabilite în documentația de management al energiei. Monitorizați consumul de energie, identificați sursele de energie și dezvoltați planuri pentru a le controla și îmbunătăți eficiența.

Platformă IoT pentru management energetic QLEAP ENEF

Toate aceste acțiuni pot fi realizate cu QLEAP ENEF, un soft unitar de management energetic și monitorizare consumuri cu ajutorul căruia puteți să optimizați consumurile și să vă încadrați în bugete prin identificarea punctelor cu un consum ridicat și imbunătățirea disciplinei în producție. Aplicația QLEAP ENEF este conformă cu cerințele standardului ISO 50001 și este un pas necesar în obținerea certificării.
Aflați mai multe despre QLEAP ENEF
   • Realizați audituri interne pentru a evalua sistemul de management al energiei. Acest lucru vă va ajuta să identificați eventualele deficiențe și să le corectați înainte de auditul de certificare.

5. Obțineți certificarea în 3 pași

1. Angajați o organizație de audit certificată pentru a efectua auditul de certificare conform ISO 50001. Auditorii vor evalua dacă sistemul de management al energiei îndeplinește cerințele standardului.

2. Dacă auditul de certificare dezvăluie neconformități, trebuie să le corectați și să luați măsurile corespunzătoare pentru a evita repetarea lor.

3. După ce ați corectat neconformitățile, organizația de audit va emite certificatul ISO 50001, ce atestă că sunt respectate standardele de management al energiei în compania dumneavoastră.

6. Menținerea și îmbunătățirea: După obținerea certificării, trebuie să mențineți și să continuați să îmbunătățiți sistemul de management al energiei pentru a asigura conformitatea continuă cu standardele ISO 50001.

Ce beneficii aduce ISO 50001 pentru companie?

Reducerea costurilor energetice
ISO 50001 ajută organizațiile să identifice și să implementeze măsuri de eficiență energetică, ceea ce duce la o reducere semnificativă a costurilor energetice. Aceasta poate include economii semnificative la factura de energie electrică, gaz, combustibil și alte resurse energetice.
Îmbunătățirea performanței energetice
Standardul promovează un management mai bun al energiei și permite organizațiilor să monitorizeze și să îmbunătățească continuu performanța energetică. Prin identificarea consumurilor ineficiente de energie și luarea măsurilor corespunzătoare, organizațiile pot deveni mai eficiente din punct de vedere energetic.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Prin reducerea consumului de energie și îmbunătățirea eficienței energetice, organizațiile pot contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la lupta împotriva schimbărilor climatice.
Îmbunătățirea reputației
Certificarea ISO 50001 poate demonstra angajamentul organizației față de responsabilitatea socială și protecția mediului în fața clienților, partenerilor și altor părți interesate, consolidând astfel reputația companiei.
Conformitate legală
Standardul ajută organizațiile să identifice și să se conformeze cerințelor legale și reglementărilor referitoare la managementul energiei, ceea ce reduce riscurile legale și amenzi.
Eficiență operațională
Prin identificarea și eliminarea risipei de energie și prin îmbunătățirea proceselor, organizațiile pot deveni mai eficiente din punct de vedere operațional.
Acces la piețe noi
Unele piețe sau clienți pot cere furnizorilor lor să aibă certificarea ISO 50001, ceea ce poate deschide noi oportunități de afaceri.
Economii pe termen lung
Investiția în implementarea ISO 50001 poate fi recuperată rapid prin economiile realizate pe termen lung, iar beneficiile vor continua să se acumuleze pe măsură ce organizația își îmbunătățește constant performanța energetică.
Previous slide
Next slide