Articole

Smart factory și beneficiile unei fabrici inteligente

Ce este Smart Factory?

Conceptul de smart factory a luat amploare odată cu evoluția continuă a diferitelor tehnologii care aparțin Industry 4.0. O fabrică inteligentă este reprezentată de automatizărea tuturor proceselor de producție care au loc în zona de producție. Robotizarea și automatizarea fabricilor se realizează prin intermediul integrării diferitelor soluții digitale, precum:

  • Inteligență artificială
  • Machine Learning
  • Tehnologii IoT – Internet of Things
  • Roboți

De la prima interacțiune cu aceste tehnologii, persoanele responsabile pentru coordonarea întregului lanț de producție au observat cât de importantă este digitalizarea fabricii, pentru a reuși să creeze un flux de lucru mai eficient. Mecanismul de funcționare a unei companii de producție inteligente este strâns legat de posibilitatea conectării utilajelor din fabrică prin intermediul tehnologiilor menționate anterior, soluții care facilitează colectarea eficientă a datelor de la echipamente și ajută managerii să ia decizii importante pentru îmbunătățirea procesului de producție.

Beneficiile Smart Factory

  1. Reducerea costurilor operaționale cu 40%

Integrarea tehnologiilor care aparțin Industry 4.0 și tranziția către digitalizarea companiilor de producție este o investiție substanțială care va facilita reducerea costurilor operaționale a fabricii cu 40% pe termen lung.

  1. Creșterea productivității angajaților

Productivitatea angajaților și eficiența echipamentelor sunt doi metrici care afectează profitabilitatea companiei. Măsurarea acestor indicatori de performanță ajută companiile de producție să aloce resursele necesare pentru creșterea productivității. Tehnologiile care se încadrează în a 4-a revoluție industrială monitorizează în timp real eficiența și performanța angajaților și utilajelor în timp real, lucru care va permite managerilor să ia decizii cât mai rapide pentru a nu afecta profitabilitatea.

  1. Îmbunătățirea calității produselor

Calitatea produselor trebuie să fie aliniate cu standardele de calitate superioară a produselor fabricate de companiile manufacturiere – ISO 9000 și ISO 9001. Monitorizarea în timp real a liniei de producție permite directorilor tehnici să analizeze constant calitatea produselor.  

Concluzie:

Smart Factory este drumul pe care majoritatea companiilor de producție trebuie să-l urmeze pentru a se menține competitive pe termen lung. Adaptarea și integrarea noilor tehnologii în fabrică sunt o componentă cheie pentru dezvoltarea și creșterea profitabilității companiei de producție.