Articole

Care sunt cele mai eficiente KPI-uri pentru urmărirea obiectivelor de management energetic?

management energetic

Managementul energiei reprezintă procesul de optimizare a utilizării resurselor energetice într-o organizație, cu scopul de a reduce costurile, de a îmbunătăți eficiența și de a minimiza impactul asupra mediului. Pentru a atinge aceste obiective, managerii de energie trebuie să măsoare și să monitorizeze performanța sistemelor și proceselor lor energetice și să identifice ariile cu potențial de îmbunătățire. Aici intervin indicatorii de performanță (KPI) –  măsuri cuantificabile care ajută la urmărirea progresului și evaluarea rezultatelor. Dar care sunt cele mai eficiente KPI-uri pentru urmărirea obiectivelor de management energetic?

În acest articol, vom explora câteva dintre cele mai comune și cele mai bune practici pentru selectarea și utilizarea KPI-urilor energetice și modul în care acestea vă pot ajuta să vă optimizați performanța energetică.

Intensitatea energetică

Unul dintre cei mai comuni și mai utilizați KPI energetici este reprezentat de intensitatea energetică, care măsoară cantitatea de energie consumată pe unitatea de producție sau activitate. Intensitatea energetică poate fi scalată la diferite niveluri de analiză, cum ar fi clădiri, procese, produse sau servicii. De exemplu, puteți măsura intensitatea energetică a unei clădiri de birouri împărțind consumul total de energie la suprafața spațiului sau intensitatea energetică a unui proces de fabricație împărțind consumul total de energie la numărul de unități produse. Intensitatea energetică vă poate ajuta să comparați eficiența energetică a diferitelor instalații, procese sau produse și să identificați oportunități de îmbunătățire. Prin reducerea intensității energetice, puteți reduce costurile și emisiile și vă puteți crește productivitatea și competitivitatea.

Economii de energie prin management energetic

Un alt KPI energetic comun și important este legat de economiile de energie, care măsoară cantitatea de energie economisită ca urmare a implementării măsurilor sau proiectelor de eficiență energetică. Economiile de energie pot fi calculate prin compararea consumului de energie real sau estimat după implementare cu consumul de energie de referință înainte de implementare, ținând cont de orice modificare a nivelurilor de producție sau de activitate. Economiile de energie vă pot ajuta să cuantificați beneficiile și impactul acțiunilor de eficiență energetică și să vă justificați investițiile și resursele.management energetic

Economii de costuri cu energia

Un KPI energetic la fel de important este reprezentat de economiile de costuri de energie, care măsoară suma de bani economisită ca urmare a implementării măsurilor sau proiectelor de eficiență energetică. Economiile de costuri de energie pot fi calculate prin înmulțirea economiilor de energie cu prețul unitar al energiei sau prin compararea facturilor de energie reale sau estimate după implementare cu facturile de energie de referință înainte de implementare. Economiile de costuri de energie vă pot ajuta să evaluați viabilitatea financiară și rentabilitatea acțiunilor de eficiență energetică și să vă alocați bugetul și resursele în consecință. Urmărind economiile de energie, vă puteți optimiza cheltuielile cu energia și vă puteți îmbunătăți profitabilitatea.

Indicele de performanță energetică

Un KPI energetic mai avansat și mai cuprinzător este indicele de performanță energetică (EPI), care măsoară raportul dintre consumul real de energie și consumul de energie estimat sau țintă pentru o anumită perioadă de timp. EPI poate fi aplicat la diferite niveluri de analiză, cum ar fi clădiri, procese, produse sau servicii. De exemplu, puteți calcula EPI-ul clădirii de birouri împărțind consumul real de energie la consumul de energie estimat sau țintă, pe baza datelor istorice, a reperelor sau a standardelor. EPI vă poate ajuta să evaluați eficacitatea și eficiența sistemului de management al energiei și să identificați lacunele și abaterile de la plan. Îmbunătățindu-vă EPI, vă puteți alinia performanța energetică cu obiectivele de management al energiei și vă puteți ajusta acțiunile și strategiile în consecință.

Rentabilitatea investiției energetice

Un KPI energetic strategic este reprezentat de rentabilitatea investiției în energie (EROI), care măsoară raportul dintre economiile de energie și investiția în energie pentru o anumită măsură sau proiect de eficiență energetică. EROI poate fi calculat împărțind economiile anuale sau cumulate de energie la investiția energetică inițială sau totală, inclusiv costurile de capital, operare și întreținere. EROI vă poate ajuta să prioritizați și să selectați cele mai benefice și fezabile acțiuni de eficiență energetică și să vă optimizați portofoliul și mixul energetic. Prin creșterea EROI, vă puteți maximiza valoarea și impactul energetic și vă puteți atinge obiectivele de management al energiei mai rapid și mai eficient.

management energetic Pentru a măsura în mod eficient acești KPI, va trebui să:

  • colectați date precise folosind contori de energie, subcontori și sisteme de monitorizare
  • stabiliți obiective și puncte de referință pentru îmbunătățire
  • analizați și revizuiți în mod regulat datele pentru a identifica tendințele și zonele de îmbunătățire
  • implementați inițiative de economisire a energiei și monitorizați impactul acestora
  • comunicați progresul părților interesate și angajaților pentru a menține implicarea

Platforma IoT pentru management energetic QLEAP ENEF a fost dezvoltată pentru urmărirea obiectivelor de gestionare a energiei – conectați toate dispozitivele și echipamentele consumatoare de energie/ utilități din companie sau instituție, colectați datele legate de cosumuri și calculați în timp real KPI-urile pentru optimizarea performanței energetice.